Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Nguồn Internet.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Nguồn Internet.