Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Nguồn Internet.

Vĩnh Long: Thí điểm lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời

UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Nguồn Internet.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư dự án trên một số đoạn tuyến quốc lộ 1A, tuyến tránh quốc lộ 1A và quốc lộ 53 đoạn qua tỉnh, tổng số chiều dài được lắp đặt là 6,23km.

Dự án thí điểm lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời nhằm góp phần tăng cường khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông cả ngày và đêm, hiện đại hóa công tác quản lý ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận tải, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.