Hệ thống chiếu sáng công cộng trên cầu Nhật Tân đáp ứng tốt về mặt mỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm điện – Ảnh: Ng.Tuấn.

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên cầu Nhật Tân đáp ứng tốt về mặt mỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.