Hệ thống chiếu sáng công cộng trên cầu Nhật Tân đáp ứng tốt về mặt mỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tỷ lệ chiếu sáng công cộng của Hà Nội được đảm bảo đến 98%

Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, việc triển khai ứng dụng bản đồ số GIS trong công tác vận hành, giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng đã giúp thành phố đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng từ 95 – 98%.

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên cầu Nhật Tân đáp ứng tốt về mặt mỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên cầu Nhật Tân đáp ứng tốt về mặt mỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm điện – Ảnh: Ng.Tuấn.

Các hệ thống chiếu sáng công cộng khác bằng nguồn vốn xã hội hóa cũng đã được hoàn thành như: Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng mỹ thuật công nghệ LED của hãng Phillip trên cầu Nhật Tân; hệ thống chiếu sáng trên đường Thanh Niên.Bên cạnh việc ứng dụng bản đồ số GIS, thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện thay thế hơn 200 bộ đèn cao áp hiện có bằng các bộ đèn mới công nghệ LED tiết kiệm điện trên các tuyến phố khu vực trung tâm như: Phố Lê Thái Tổ, Hàng Bài, phố Huế…

Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Asseco – Komtek về việc xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị công cộng tiết kiệm điện năng thông minh Hà Nội.

Với quyết định đưa đèn LED vào sử dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng, đường giao thông, khu đô thị…, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong chương trình tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng.