Tín hiệu giao thông Đường Tôn Đức Thắng

Tín hiệu giao thông Đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học Tp. Cao Lãnh, Đồng tháp