Nhiều điểm chiếu sáng công cộng của thành phố Huế sẽ được lắp đặt hệ thống đèn mới nhằm tiết kiệm năng lượng – Ảnh: Lê Huy.

Nhiều điểm chiếu sáng công cộng của thành phố Huế sẽ được lắp đặt hệ thống đèn mới nhằm tiết kiệm năng lượng - Ảnh: Lê Huy.