Vị trí dự án: – Đường Lý Thường Kiệt, Tp Cao lãnh, Đồng tháp.

Vị trí dự án: – Đường Lý Thường Kiệt, Tp Cao lãnh, Đồng tháp.