ĐÈN ĐƯỜNG LED

Vị trí dự án: – Đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp Sa Đéc, Đồng tháp.
Thời gian dự án:2019
Chi tiết dự án: 112W KM đèn đường LED, cột cao 8,5m
Model: LD150KM, 4000K , 3030, Dim 0 – 10V

Thi công-cung cấp (đoạn từ DDT đến nút giao thông cầu cái cỏ)