Dùng đèn LED chong thanh long ra hoa trái vụ vừa tiết kiệm điện vừa tăng năng suất – Ảnh: Ng.Tuấn.

Dùng đèn LED chong thanh long ra hoa trái vụ vừa tiết kiệm điện vừa tăng năng suất - Ảnh: Ng.Tuấn.