EUG-150S

DRIVER LED INVENTRONICS EUG

Lập trình, cho phép hàng trăm cấu hình
Điều khiển mờ (Dimming) : 0-5V, 0-10V, PWM, Bộ hẹn giờ truyền thống
Bảo vệ tăng cường đầu vào : 6kV DM, 10kV CM

 

Mô tả

EUG-150SXXXDV


Full-Power Current Range Default Output Current Input Voltage Range Output Voltage Range Max. Output Power Model Number
450 – 700 mA 530 mA  

90 ~ 305 Vac
100 – 250 Vdc

117 – 333 Vdc  

150 W

EUG-150S070DV
700 – 1050 mA 700 mA 75 – 214 Vdc EUG-150S105DV
1400 – 2100 mA 1400 mA 38 – 107 Vdc EUG-150S210DV
2450 – 3500 mA 3150 mA  22 – 61 Vdc EUG-150S350DV
3850 – 5600 mA 4200 mA  14 – 39 Vdc EUG-150S560DV