EUG-096S

DRIVER LED INVENTRONICS EUG

Lập trình, cho phép hàng trăm cấu hình
Điều khiển mờ (Dimming) : 0-5V, 0-10V, PWM, Bộ hẹn giờ truyền thống
Bảo vệ tăng cường đầu vào : 6kV DM, 10kV CM

Mô tả

EUG-096SXXXDV

Full-Power Current Range Default Output Current Input Voltage Range Output Voltage Range Max. Output Power Model Number
450 – 700 mA 530 mA  

90 ~ 305 Vac
100 ~ 250 Vdc

74 – 213 Vdc  

96 W

EUG-096S070DV
700 – 1050 mA 700 mA 48 – 137 Vdc EUG-096S105DV
1400 – 2100 mA 2100 mA 24 – 69 Vdc EUG-096S210DV
2450 – 3500 mA 2800 mA 14 – 39 Vdc EUG-096S350DV