EUG-075S

DRIVER LED INVENTRONICS EUG

Lập trình, cho phép hàng trăm cấu hình
Điều khiển mờ (Dimming) : 0-5V, 0-10V, PWM, Bộ hẹn giờ truyền thống
Bảo vệ tăng cường đầu vào : 6kV DM, 10kV CM

Mô tả

Full-Power Current Range Default Output Current Input Voltage Range Output Voltage Range Max. Output Power Model Number
450 – 700 mA 530 mA 90 ~ 305 Vac

127 ~ 250 Vdc

54 – 167 Vdc 75 W EUG-075S070DV
700 – 1050 mA 700 mA 36 – 107 Vdc EUG-075S105DV
1190 – 1750 mA 1400 mA 22 – 63 Vdc EUG-075S175DV
1920 – 2800 mA 2100 mA 14 – 39 Vdc EUG-075S280DV