D100-3(TYPE01)

Đèn giao thông LED 52mm &100mm được sử dụng rộng rãi trong các trạm thu phí, bãi đậu xe hoặc trên đường sắt để hướng dẫn các phương tiện giao thông

Mô tả

Đèn giao thông LED 52mm &100mm được sử dụng rộng rãi trong các trạm thu phí, bãi đậu xe hoặc trên đường sắt để hướng dẫn các phương tiện giao thông. Cụm Pixel 52mm & 100mm thường được sử dụng cho Biển báo Hướng dẫn Giao thông (hướng xe, hướng xây dựng, cảnh báo xây dựng)