Cột đèn chiếu sáng

Mô tả

* Đặc điểm kỹ thuật của cột

Chiều cao cột Đường kính trên Đường kính đáy Độ dày cột Mặt đế cột
4M 70MM 130MM 2.75MM 260*260*S14MM
5M 60MM 140MM 3.0MM 260*260*S14MM
6M 60MM 145MM 3.0MM 300*300*S16MM
7M 76MM 160MM 3.0MM 300*300*S16MM
8M 80MM 180MM 3.25~4.0MM 320*320*S20MM
9M 80MM 180MM 3.25~4.0MM 350*350*S20MM
10M 90MM 200MM 3.5~4.0MM 400*400*S20MM
11M 100MM 205MM 3.75~4.0MM 400*400*S20MM
12M 100MM 220MM 4.0~5.0MM 400*400*S20MM