LED hóa chiếu sáng công cộng, TP.HCM tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm

LED hóa chiếu sáng công cộng, TP.HCM tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm