De-xuat-du-an-1000-ti-dong-tiet-kiem-60-dien-chieu-sang-Ha-Noi

Hệ thống CSCC trên các tỉnh thành trong cả nước hiện chủ yếu vẫn dùng đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang để chiếu sáng - Ảnh: Thành Trung.