Hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Đà Nẵng sẽ đáp ứng được công nghệ chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện – Ảnh: Ng.Tuấn.

Hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Đà Nẵng sẽ đáp ứng được công nghệ chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.