Hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Đà Nẵng sẽ đáp ứng được công nghệ chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Đà Nẵng: Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED

19 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang sử dụng đèn cao áp phục vụ chiếu sáng công cộng sẽ được thay thế bằng đèn LED tiết kiệm điện.

Hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Đà Nẵng sẽ đáp ứng được công nghệ chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Đà Nẵng sẽ đáp ứng được công nghệ chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm điện – Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, thành phố sẽ đầu tư thay thế thí điểm các đèn cao áp chiếu sáng của 19 tuyến đường trên địa bàn thành phố, bao gồm: Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Như Nguyệt, Bạch Đằng, 2 tháng 9, Cách mạng tháng 8, Yết Kiêu, đường dẫn và cầu Tiên Sơn, Hồ Xuân Hương, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Đức Thọ, Nguyễn Sinh sắc, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Phú, 30 tháng 4, bằng đèn LED nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại, hiệu suất cao, tiết kiệm điện.UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED trên địa bàn thành phố, với tổng mức đầu tư trên 39,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và tiền tiết kiệm điện, duy tu bảo dưỡng điện chiếu sáng hằng năm.

Dự án thực hiện thay thế các đèn Sodium hiện trạng công suất từ 150W – 400W bằng các đèn LED tiết kiệm điện, đáp ứng yêu cầu chiếu sáng của từng tuyến đường, cũng như theo quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD.

Dự án cũng bổ sung đèn pha LED 240 W-220 V tại các vị trí quay đầu xe tại một số tuyến đường; bổ sung tiếp địa tại các vị trí trên một số tuyến chiếu sáng sau khi thay thế đèn LED; lập trình lại hệ thống điều khiển đóng cắt tủ điện hiện trạng cho phù hợp với chế độ vận hành của hệ thống đèn LED…

UBND Thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng có trách nhiệm triển khai quản lý, thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định.