Trụ đèn đường năng lượng mặt trời được lắp tại công viên Lakeside Palace – Đà Nẵng: Ảnh đơn vị cung cấp.

Trụ đèn đường năng lượng mặt trời được lắp tại công viên Lakeside Palace - Đà Nẵng: Ảnh đơn vị cung cấp.