Cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống đèn đường thông minh.

Hệ thống đèn đường thông minh được tạo thành bởi phần mềm, cổng vào, bộ điều khiển đèn đơn. Bộ điều khiển tập trung được lắp trong tủ phân phối, bộ điều khiển đầu cuối được lắp vào thiết bị đầu cuối chiếu sáng. Nó tiến hành giao tiếp qua mạng không dây GPRS / CDMA/ WCDMA hoặc mạng cáp & trung tâm màn hình và tiến hành giao tiếp qua ZIGBEE/ PLC/ LORA.

Cổng vào (Gateway) có thể điều khiển từng bộ điều khiển ánh sáng đơn lẻ thông qua phần mềm quản lý PC nhận, thực thi, chuyển tiếp, phần mềm này có thể điều khiển việc bật / tắt hoặc giảm độ sáng của từng đèn, sau đó tiết kiệm năng lượng điện. Nó cũng có thể theo dõi năng lượng điện của đèn để giám sát được chức năng của đèn hỏng. Gateway có thể tích hợp sẵn DO để đạt được điều khiển vòng lặp ánh sáng đèn đường, nó có thể kết nối với các thiết bị khác để thu thập ánh sáng cục bộ, nhiệt độ và thông tin khác, phản hồi đến phần mềm quản lý PC và để giám sát được thông tin hiện tại.

Hiện tại, tất cả các dòng đèn đường LED của chúng tôi đều có thể kết hợp với hệ thống đèn đường thông minh ..

Nếu bạn muốn biết thêm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.