Bình Dương thí điểm quản lý, vận hành đèn đường từ xa

Bình Dương thí điểm quản lý, vận hành đèn đường từ xa