• Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Lắp Điện
  NHẬT TÂM PHÁT

 • Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Lắp Điện
  NHẬT TÂM PHÁT

 • Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Lắp Điện
  NHẬT TÂM PHÁT

 • Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Lắp Điện
  NHẬT TÂM PHÁT

XÂY LẮP ĐIỆN NHẬT TÂM PHÁT

CÔNG TRÌNH

Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa. Yêu cầu thầu thi công xây dựng thực theo đúng những điều khoản trên hợp đồng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP ĐIỆN NHẬT TÂM PHÁT
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUYÊN NGHIỆP
NHẬT TÂM PHÁT