LED Series-S

Key Features
● Wide power range: 55W~90W.
● Special circuit design, single LED’s damage won’t affect others’ normal work.
● Smart design, low transportation costs.
● Smooth body would greatly diminish dust and bird droppings heap up.
● High Lumen output up to 135lm/ w with high quality LED chips.
● Multiple lighting control options are available, e.g. 1-10V, photocell.
● Designed to last at least 100, 000 hours at L70.

Applications

Street | Road | Highway | Parking lot | Bridge | Path

Light Distribution

Tùy chọn phân phối ánh sáng:

Đèn đường phải phù hợp các ứng dụng, như đường cao tốc, đường tàu cao tốc, đường bộ, đại lộ, đèn đường nội bộ hoặc bãi đỗ xe.

Xem xét điều này, chúng tôi cung cấp Lens kính phân phối ánh sáng khác nhau cho đèn đường K-Series để đạt được hiệu quả ánh sáng tốt nhất trong các ứng dụng khác nhau.

Tuân theo tiêu chuẩn IESNA của Bắc Mỹ trong việc cung cấp chiều rộng Lens kính tùy chọn, TypeI, Type II và Type III.

Loại I phù hợp với đường nội bộ có 1 làn, Loại II dành cho 2 làn và Loại III dành cho đường rộng hơn.

Chọn Lens kính phù hợp nhất cho khách hàng của mình theo dự án thông số chi tiết dự án.

Applications

Applications

(Tiếng Việt) 01 S-Series.pdf (119 downloads)