CV TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ TP. SA ĐÉC

Parks Monument Uncle Ho Sa Dec City

CV TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ TP. SA ĐÉC

Park Sa Dec, Sa Dec City, Dong Thap Province

QUẢNG TRƯỜNG CÔNG VIÊN SA ĐÉC